Carrer Girona, s/n, 17160 Anglès, Girona – Telèfon (972 42 06 61)

Carrer Girona, s/n, 17160 Anglès, Girona – Telèfon (972 42 06 61)

Estructures
Estructures

· Muntatges d’estructures metàl·liques, construcció de naus, estructures de la construcció, passeres i cobertes.

· Moviments de maquinària estructural per a una nova ubicació o per desvallestament.

· Muntatges d’estructures metàl·liques, construcció de naus, estructures de la construcció, passeres i cobertes.

· Moviments de maquinària estructural per a una nova ubicació o per desvallestament.

  • Estructures per a naus
  • Marquesines
  • Passeres peatonals

Estructures per a naus

Marquesines

Passeres peatonals